Kişilerarası İletişim Ve Çatışma Yönetimi Eğitimimi

Akademi Beyoğlu’nda Kişilerarası İletişim Ve Çatışma Yönetimi Eğitimimiz başlıyor!

Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ile düzenlediğimiz  online Kişilerarası İletişim Ve Çatışma Yönetimi Eğitimimizin kayıtları başladı. 
İletişim kişinin kendisinden başlayarak, çevresiyle kurduğu etkileşimin, psikolojik ve sosyolojik süreçlerine tesir eden, önemli bir araçtır.
Çatışma ise, birçok perspektiften oluşan kişilerarası farklılıkların sonucu olarak ortaya çıkar ve doğru yönetildiğinde, her açıdan verimli çıktılar sağlar.

Dr. Öğretim Üyesi Caner Yazıcıoğlu’nun anlatımıyla bu eğitim sayesinde, bireysel ve bireylerarası iletişim kavramının genel çerçevesine hakim olacak, çatışma yönetimine farkındalık kazanacaksınız.

 

Eğitim Tarihi: 08 Mayıs Cumartesi
Eğitim Saat 17:00 - 19:00
Kayıt için;  https://bit.ly/3thQk5v