BEYOĞLU BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM KULÜBÜ

 

Kent kavramı, insanoğlunun yerleşik hayata geçişiyle karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle tarihsel süreçte insanlığın kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasal gelişimine ayna tutarlar. İnsanoğlunun küçük bir topluluktan topluma evrilmesi, o toplumu düzenli bir sistem içinde yönetebilmesi, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji keşfi ve geliştirmesi insanlık tarihi içinde önemli bir hafızadır. Ve bu hafıza kentlerde olup kültürel miras olarak korunması gerekmektedir. Kentlerin tarihi, kentlerin kimliğini oluşturması açısından önemlidir. Bu nedenle kentlerin tarihinin korunması ve sürdürülebilirliği, o kentin kimliğinin korunmasına ve gelişimine katkı sağlar.

Beyoğlu Belediyesi olarak kent kavramının ne kadar önem teşkil ettiğinin farkındayız.Bu sebeple üniversitelerin mimarlık ve tasarım fakültelerinin bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri ile kent tasarımı konusunda meraklı öğrencilerin bir arada bulunabileceği Beyoğlu Kentsel Tasarım Kulübü’nü kuruyoruz.  Bu kulüpte öğrencilerin hem öz benliklerine hem de mesleki kariyerlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeyi planlamaktayız. Beyoğlu Kentsel Tasarım Kulübü olarak, okulların planladığı saha çalışmalarından farklı olarak Beyoğlu’nun eşsiz kentsel yapısını analiz edecek, buradaki alanlara teknik geziler düzenleyecek, kente ve Beyoğlu’na dair araştırmalar yapacak projeler ve etkinlikler üretmeyi hedeflemeketyiz. Aynı zamanda sertifikalı eskiz ve kolaj atölyesi, mimari fotoğraflama, modelleme eğitimi gibi farklı etkinlik ve eğitimler serisi kulübümüz bünyesinde düzenlenecektir.

Yaş sınırı: 18-30

Kayıt için;  http://kursiyer.beyoglu.bel.tr/EtkinlikTercihleri.aspx?etkinlikid=7281